Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

article preview

Zpracováno podle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších předpisů. 

NÁZEV:  Dětská skupina Koťátka                                                                                         
PROVOZOVATEL: Spolek pro všestranný rozvoj dětí a dospělých
IČ: 06464793
ADRESA SÍDLA: Maroldova 1609/1, Praha 4, 14000
ADRESA PROVOZOVNY: Vlárská 8, Praha 22, Uhříněves                                                                                  
ZAPOČETÍ POSKYTOVÁNÍ PÉČE JAKO DS: duben 2018
KRITÉRIA PRO VÝBĚR DĚTÍ: určeno pro veřejnost - 12 dětí ve věku od 1 roku do 6 let v denním režimu                        
PROVOZNÍ DOBA: 7,00 – 16,00 hodin – pracovní dny

REŽIMOVÉ POŽADAVKY:

7,00 - 8,30     příchod dětí

8,30 - 9,30     přivítání, rozcvička, individuální hra

9,30 - 10,00   ovocná svačina

10,00 - 11,30  výchovné zaměstnání, individuální hra, pobyt na zahradě 

11,30 - 11,45   příprava k obědu

11,45 - 12,15   oběd

12,15 - 14,30   polední klid, čtení pohádek

14.30 – 15.00  odpolední svačina

15.00 – 16.00  odpolední aktivity, pobyt na zahradě

od 16.00 - 17.30 "Dětský klub"


POHYBOVÉ AKTIVITY:
Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru jeslí, zahrady a přilehlém dětském hřišti cca 100 m od budovy.

HYGIENA:
Učení hygienických návyků a pravidelné čištění zubů po obědě.

POBYT VENKU:
Minimálně 2 hod. denně (dle počasí). V letních měsících činnosti venku převažují. Pobyt venku se neuskuteční při mrazu
pod -10 °C, při silném větru, dešti a při tropických teplotách pouze ve vymezeném- vhodném čase.

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY:
Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a denní zakrývání pískoviště s pravidelnou výměnou písku. Sečení trávy provádí majitel objektu.

ODPOČINEK, SPÁNEK:
Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti odpočívají samostatně na připravovaných molitanových lehátkách, které se nachází v prostorách v 1. patře budovy. Lůžkoviny se vždy po použití provětrají. Děti se ke spánku převlékají. Usínají při čtení pohádek. Pro nejmenší děti je připravena malá oddělená ložnice pro klidnější odpočinek.

STRAVOVÁNÍ:
Stravu do zařízení donáší rodiče, podáváme stravu z jednorázových obalů. Děti se stravují dle časového plánu a dle individuálních potřeb.

PITNÝ REŽIM:
Během dne se mohou děti kdykoliv napít, tekutiny se dále pravidelně podávají v rámci stravování. Podáváme bylinné a ovocné čaje, vodu z balených lahví. V letních měsících mají děti tekutiny k dispozici i venku

OTUŽOVÁNÍ:
Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání zařízení především při pohybových aktivitách. Využívání příznivého počasí co nejdelším pobytem venku. Sledujeme přiměřenou teplotu v herně. Kontrolujeme vhodné oblečení dětí v dětské skupině i mimo dětskou skupinu.

POŽADAVKY NA HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM:
Vychází ze souhlasného stanoviska hygienické stanice pro hlavní město Prahu. Úklid povrchů, pomůcek a podlahových ploch zařízení probíhá denně, provádí se vysavačem, vlhkým úklidem za využití dezinfekčních prostředků. Pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Odpady se každý den vynášejí. Jsme zapojeni do třídění odpadu. Odvoz plen zajišťuje firma EKOM a.s.

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ:
Zpracovaná "Pravidla pro řešení rizikových situací v dětské skupině Koťátka" jsou součástí interní dokumentace dětské skupiny.
KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI: 
Osobně - při  každodenním předávání dítěte. Možnost si domluvit individuální konzultaci s pečujícími osobami o vývoji nebo péči jejich dítěte.
Telefonicky, informačními e-maily, nástěnkou přímo v dětské skupině - různá informativní - provozní sdělení.

PLATBA                                                                                                                                               
Poskytovaná péče/služba je zpoplatněna částečnou náhradou, řídí se platným ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách zařízení  -
www.dskotatka.cz  a je součástí smlouvy o péči o dítě, kterou uzavírá provozovatel s rodiči při nástupu do zařízení.