Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

article preview

Zpracováno podle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších předpisů. 

NÁZEV:  Dětská skupina Jesličky Koťátka (2020 - 2022
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015972                                                                                          
PROVOZOVATEL: Spolek pro všestranný rozvoj dětí a dospělých
ADRESA SÍDLA: Maroldova 1609/1, Praha 4, 14000
ADRESA PROVOZOVNY: Vlárská 8, Praha 22, Uhříněves                                                                                  
ZAPOČETÍ POSKYTOVÁNÍ PÉČE JAKO DS: duben 2018
KRITÉRIA PRO VÝBĚR DĚTÍ: určeno pro veřejnost - 12 dětí ve věku od 1 roku do 6 let v denním režimu                        
PROVOZNÍ DOBA: 7,00 – 18,00 hodin – pracovní dny

REŽIMOVÉ POŽADAVKY:

7,00 – 7,30  - příchod dětí

7,30 – 8,00  - snídaně

8,00 – 9,30  - individuální hra

9,30 – 10,00 – ovocná svačina

10,30 -11,30 - výchovné zaměstnání, individuální hra, pobyt na zahradě 

11,30 – 11,45 – příprava k obědu

11,45 – 12,15 - oběd

12,15 – 14,30 – polední klid, čtení pohádek

14,30 – 15,00 – odpolední svačina

15,00 – 16,30 - odpolední aktivity, pobyt na zahradě

Od 16,30 – individuální hra

POHYBOVÉ AKTIVITY:

Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru jeslí, zahrady a přilehlém dětském hřišti cca 100 m od budovy.

HYGIENA:

Učení hygienických návyků a pravidelné čištění zubů po obědě.

POBYT VENKU:

Minimálně 2 hod. denně (dle počasí). V letních měsících činnosti venku převažují. Pobyt venku se neuskuteční při mrazu pod -10 °C, při silném větru, dešti a při tropických teplotách pouze ve vymezeném- vhodném čase.

ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY:

Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a denní zakrývání pískoviště s pravidelnou výměnou písku. Sečení trávy provádí majitel objektu.

ODPOČINEK, SPÁNEK:

Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti odpočívají samostatně na připravovaných molitanových lehátkách, které se nachází v prostorách v 1. patře budovy. Lůžkoviny se vždy po použití provětrají. Děti se ke spánku převlékají. Usínají při čtení pohádek. Pro nejmenší děti je připravena malá oddělená ložnice pro klidnější odpočinek.

STRAVOVÁNÍ:

Stravu do zařízení donáší rodiče, podáváme stravu z jednorázových obalů. Děti se stravují dle časového plánu a dle individuálních potřeb.

PITNÝ REŽIM:

Během dne se mohou děti kdykoliv napít, tekutiny se dále pravidelně podávají v rámci stravování. Podáváme bylinné a ovocné čaje, vodu z balených lahví. V letních měsících mají děti tekutiny k dispozici i venku

OTUŽOVÁNÍ:

Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání zařízení především při pohybových aktivitách. Využívání příznivého počasí co nejdelším pobytem venku. Sledujeme přiměřenou teplotu v herně. Kontrolujeme vhodné oblečení dětí v dětské skupině i mimo dětskou skupinu.

POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM:

Vychází ze souhlasného stanoviska hygienické stanice pro hlavní město Prahu. Úklid povrchů, pomůcek a podlahových ploch zařízení probíhá denně, provádí se vysavačem, vlhkým úklidem za využití desinfekčních prostředků. Pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Odpady se každý den vynášejí. Jsme zapojeni do třídění odpadu. Odvoz plen zajišťuje firma EKOM a.s.

PLATBA                                                                                                                                               
Poskytovaná péče/služba je zpoplatněna částečnou náhradou, řídí se platným ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách zařízení  -
www.dskotatka.cz  a je součástí smlouvy o péči o dítě, kterou uzavírá provozovatel s rodiči při nástupu do zařízení.