Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvek na provoz dětské skupiny od MPSV

article preview

Příspěvek představuje dlouhodobou stabilní finanční podporu dětských skupin ze strany státu. Podílí se na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Výše příspěvku
Výše příspěvku je dána normativy na provoz a normativy na stravu, které vychází ze školských normativů na neinvestiční výdaje v soukromé mateřské škole a na stravu ve výdejně soukromé mateřské školy. Roční školské normativy jsou převedeny na denní normativy pro dětské skupiny za účelem podpory flexibility služby. Dětem ve věku od šesti měsíců do 31. srpna po dosažení tří let (tj. mladším dětem) náleží 1,7násobek školského normativu. Dětem od 1. září po dosažení tří let věku do zahájení povinné školní docházky (tj. starším dětem) náleží stejná výše normativu jako ve školství.
Podpora de minimis
Bude-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s využitím státního příspěvku a jedná-li se o dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6 měsíců do 31. srpna po 3. narozeninách), je úhrada nákladů rodičem dle § 6 zákona o dětské skupině nejvýše 4 000 Kč měsíčně (bez stravy). Zastropování výše úhrady ze strany rodiče a převažující financování ze strany státu je dle stanoviska Evropské komise základním předpokladem pro to, aby se na službu nepohlíženo jako na hospodářskou činnost a příspěvek nebyl posuzován jako veřejná podpora. Měsíční úhrada od rodiče tedy musí být vždy nižší než státní příspěvek na místo obsazené dítětem tohoto rodiče.
Příspěvek na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie (tj. od 1. září po 3. narozeninách do zahájení povinné školní docházky) bude vždy vyplácen v režimu de minimis a bude se na něj vztahovat limit celkového objemu poskytnuté finanční podpory dle příslušných nařízení Evropské komise. Určení provozu dětské skupiny pro veřejnost či podnikové nebude mít na výše uvedené žádný vliv.

zdroj: https://www.mpsv.cz/prispevek-na-provoz-detskych-skupin