Jdi na obsah Jdi na menu
 


EU; ESF; Operační program Zaměstnanost

article preview

Název projektu:  Dětská skupina Jesličky Koťátka (2018 - 2020

Registrační čísloCZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008629

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

Harmonogram projektu:

Název

Trvání fáze od

Trvání fáze do

Provoz zařízení péče o děti – 1. pololetí

1. 4. 2018

30. 9. 2018

Provoz zařízení péče o děti – 2. pololetí

1. 10. 2018

31. 3. 2019

Provoz zařízení péče o děti – 3. pololetí

1. 4. 2019

30. 9. 2019

Provoz zařízení péče o děti – 4. pololetí

1. 10. 2019

31. 3. 2020

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Vlárská 8, 104 00 Praha -Uhříněves

Kapacita zařízení péče o děti: 12

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

 

.