Jdi na obsah Jdi na menu
 


EU; ESF; Operační program Zaměstnanost

article preview

Název projektu:  Jesličky Koťátka (2020 - 2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015972

Číslo a název prioritní osy:
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

 

Harmonogram projektu:

Název

Trvání fáze od

Trvání fáze do

Provoz zařízení péče o děti – 1. pololetí

1. 4. 2020

30. 9. 2020

Provoz zařízení péče o děti – 2. pololetí

1. 10. 2020

31. 3. 2021

Provoz zařízení péče o děti – 3. pololetí

1. 4. 2021

30. 9. 2021

Provoz zařízení péče o děti – 4. pololetí

1. 10. 2021

31. 3. 2022

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Vlárská 8, 104 00 Praha -Uhříněves

Kapacita zařízení péče o děti: 12

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

 

.